Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje nas varuje pred škodo, nastalo na vašem vozilu v prometu, pri naravnih ali elementarnih nesrečah in pri dejanjih tretjih oseb. Predstavlja tudi finančno zavarovanje v primeru nastanka večje škode.

Polni kasko

Polni kasko je zavarovanje z najširšim obsegom zagotovljenih kritij. Nevarnosti v grobem lahko razdelimo v tri ključne skupine: »osnovne«, »človek« in »narava«. Za razliko od drugih paketov, kasko zajema vse tri skupine.

Osnovne nevarnosti

Najpogostejša med njimi je prometna nesreča. Lahko pomeni udarec, trčenje, zdrs, strmoglavljenje ali prevrnitev drugega vozila ali predmeta. V to skupino spadajo tudi nepredvidena zunanja kemična ali toplotna delovanja, potopitve vozila med prevozom s trajektom, poškodovanje oblazinjenih delov ob pomoči poškodovanim osebam in namerno poškodovanje zavarovanih stvari, ki je posledica preprečevanja nastanka večje škode.

Naravne nevarnosti

Glavne nevarnosti narave, ki ima izjemno rušilno moč, so toča, vihar, požar, poplava, snežni plaz in strela. Škoda, nastala pri tej vrsti nevarnosti, je lahko tudi večkrat višja kot pri posledicah osnovnih nevarnosti.

Nevarnosti človeka

Ta tip nevarnost pomeni najpogosteje naklepno storjena dejanja, ki jih povzroči človek, kot so tatvina, roparska in vlomska tatvina, rop in protipravni odvzem motornega vozila. Kasko zavarovanje, ki zajema človeški faktor, pokriva tudi škodo, ki nastane med manifestacijami, demonstracijami in v primeru objestnih ter zlonamernih dejanj tretjih oseb.

O odbitni franšizi

Odbitna franšiza se nanaša na soudeležbo zavarovanca v škodnem dogodku in pomeni, da v primeru nesreče ali druge oblike škode ali poškodbe zavarovanec dogovorjeni odstotek od škode plača sam.

Zavarovanec v primeru 1 % odbitne franšize plača 1 % nove vrednosti vozila po Eurotaxu. V primeru avtomobila z ocenjeno vrednostjo 10.000 € to pomeni strošek zavarovanca v višini 100 €. Mogoče se je dogovoriti tudi za višjo odbitno franšizo ali skleniti zavarovanje brez nje, kar pomeni, da celotno škodo krije zavarovalnica. Običajna višina odbitne franšize pri kasku je 1 % in velja v primeru osnovnih nevarnosti, ni pa odbitne franšize za nevarnosti človeka in narave.

Sklenitev zavarovanja z odbitno franšizo obem stranem prinaša določene prednosti: zavarovanec plača manjšo premijo za zavarovanje, zavarovalnica pa se izogne dodatnim stroškom, ki jih povzročajo številni manjši škodni dogodki. Slabosti pa so soudeležba v primeru škode za zavarovanca in manjša pobrana premija za zavarovalnico. Več si lahko preberete tukaj: zavarovanjeavta.net